Cena města Třince pro paní Věru Byczanskou

Mezi nositele Ceny města Třince se v pátek 31. srpna zařadila dlouholetá předsedkyně Klubu českých turistů Třinec Věra Byczanská.

Významné ocenění převzala z rukou primátorky Věry Palkovské před třemi tisícovkami diváků během slavnostního zahájení Beskydské sedmičky. Věra Byczanská získala Cenu města za propagaci pěší a lyžařské turistiky, dlouhodobé aktivní působení v čele Klubu českých turistů Třinec a jeho rozvoj.

„Nesmírně si udělení Ceny města Třince vážím. Myslím si, že cenou nebyla ohodnocena pouze má práce v Klubu Českých turistů Třinec, ale i práce všech kamarádů kolem mé osoby, bez kterých bych nedosáhla očekávaných výsledků. Snad má osoba bude příkladem i pro ostatní, aby svou práci také zaměřili na volný čas veřejnosti,“ uvedla rodačka z Hořic v Podkrkonoší, která se jako tříletá s rodiči přestěhovala do Třince.

Věra Byczanská je dlouholetou stoupenkyní a propagátorkou pěší turistiky v Beskydech. Od roku 1985 stojí už 33 let v čele třineckých turistů, organizovaných nejprve pod hlavičkou odboru turistiky Tělovýchovné jednoty Třineckých železáren Třinec, od roku 1992 do současnosti sdružených do Klubu českých turistů (KČT) Třinec. Současná předsedkyně nejprve pracovala v letech 1985 až 1990 v okresním výboru turistiky při ČSTV, později od roku 1991 do roku 1993 v revizní komisi KČT oblast Beskydy. Dnes je vedoucí pěší, lyžařské a vysokohorské turistiky.

Zásluhou Věry Byczanské zaznamenal KČT Třinec během více než dvou desetiletí rozvoj, který se projevoval například v rozšíření turistických aktivit nejen pro členy klubu, ale také pro širokou veřejnost. Stala se aktivní organizátorkou tradičního dálkového pochodu Mánesovou stezkou (od r. 1979), stála u zrodu Novoročního výstupu na Ostrý, který už celé čtvrt století organizuje a před 15 lety založila a pořádá také Velikonoční výstup na Ostrý. Předsedkyně třineckého KČT se stala také zakladatelkou lyžařského přejezdu Za tajemstvím Ostrého. Věra Byczanská v roce 2003, jako první v Moravskoslezském kraji, iniciovala pravidelné strojové úpravy lyžařských běžeckých tras v oblasti Javorový-Slavíč-Kamenitý-Ostrý.

Předsedkyně třineckého KČT podnítila také jeho spolupráci s polskými vysokohorskými turisty a se slovenskou Horskou službou, stanicí ve Starém Smokovci. Věra Byczanská stála v čele KČT Třinec také v pracovně náročném období, kdy díky restituci v roce 1992 získal zpět do svého majetku Turistickou chatu Ostrý, v roce 1995 KČT Třinec zakoupil také Turistickou chatu mladých na Ostrém. Celé jedno desetiletí tak bylo poznamenáno starostmi a péčí o jejich zvelebení. Byly organizovány sbírky na opravy a rekonstrukce budov, klub žádal a získával dotace a sponzorské dary, členové klubu svépomocí svůj majetek opravovali. V roce 2000 klub zakoupil ze sponzorského daru značně zdevastovanou budovu v Třinci, která po opravě slouží jako klubovna a loděnice Turistického oddílu mládeže TOM 1303-Maracaibo, jenž je součástí KČT Třinec.

Věra Byczanská, která v profesním životě pracovala dlouhá léta ve výpočetním středisku Třineckých železáren jako programátor, analytik, byla za svou dlouholetou činnost na poli turistiky mnohokráte oceněna, a to na krajské i celostátní úrovni. Navštívila mnohá pohoří v Evropě, absolvovala náročné přechody v italských Dolomitech a rakouských Alpách a za největší životní úspěch považuje výstupy na Mont Blanc a Elbrus i přesto, že jí špatné počasí nedovolilo vystoupat až na vrchol. Z horských přechodů si nejvíce cení přechod šesti pohoří v Norsku.

zdroj:trinecko.cz