Senioři zvyšovali své bezpečí se policisty, zdravotníky i zámečníkem

Vícenež čtyřicítka posluchačů slavnostním převzetím certifikátu a závěrečným výletem do Ostravy a završilana sklonku minulého týdne další ročník Senior academie Městské policie Český Těšín.

Všichni účastníci mají více než 65 let a s odborníky se od září učili, jak se lépe ubránit násilníkům nebo podvodníkům, jak si přivolat pomoc nebo ji naopak někomu poskytnout a jak se nenechat napálit. Strážníci jim také předali zabezpečovací zařízení na dveře.

Senioři, děti a mládež – to jsou skupiny nejvíce ohrožené kriminalitou, proto preventivní a vzdělávací programy cílíme především na ně. Ať už to jsou přednášky policistů ve školách, dopravní cvičení na hřišti, proti-drogový vlak a další. Senior academy je dobrým projektem a je o něj ze strany občanů zájem, i opakovaně,“ uvedla starostka města Gabriela Hřebačková.

Ředitel Městské policie Český Těšín Petr Chroboczek během předávávání vysvědčení poděkoval všem účastníkům za elán, pílí i humor, kterým starší lidé mnohdy instruktory zaskočili. Například sedmdesátiletá žena přinesla hasiči omluvenku od syna, který sliboval, že maminka už nebude během přednášek vyrušovat a že se po domluvě zlepší.

Mezi posluchače přišel zámečník, aby seniorům poradil, jak zabezpečit vchodové prostory do jejich obydlí a také je poučil o finesách zlodějů. „Studenti“ se také převlékli do sportovního do hodin sebeobrany. „Se seniory jsmesamozřejmě netřískali o žíněnku, ale ukázali jim, jak se nenechat zaskočit, jak naopak zaskočit útočníka finesou s deštníkem nebo svazkem klíčů. Procvičili jsme s cvičným zařízením použití pepřového spreje,“ uvedl preventista Městské policie Český Těšín Petr Glaic.

Posluchači si v Ostravě také prohlédlicentrum tísňového volání a kde s nimi operátoři prošli možné krizové situace a kdy a kam volat a kdy ne. Strážníci se seniory procvičili bezpečí v dopravě, v kyberprostoru a jak nenaletět šmejdům, kde posluchači dostali i sadu vzdělávacích materiálů.

Senior academy je speciálním studijním programem ve formátu celoživotního vzdělávání.

zdroj:tesin.cz