Mladí lidé diskutovali o nebezpečí návykových látek

Nebezpečí závislosti nejen na drogách, ale i alkoholu či kouření bylo hlavním tématem preventivní kampaně proti drogám, kterou ve středu 26. června uspořádal pro žáky a studenty třineckých škol odbor sociálních věcí třinecké radnice společně s Policií ČR.

Akce se konala v kině Kosmos u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám a její program oslovil žáky osmých tříd základních škol a prvního ročníku gymnázia.

Samotné akci v kině předcházela výtvarná soutěž s mottem Nám to není jedno – alkohol a cigarety jsou také drogy, při níž měly děti za úkol zpracovat tématiku podávání alkoholu a tabákových výrobků mladistvým do komiksové podoby. Z dvacítky obrázků byly vyhodnoceny tři nejzdařilejší, jejichž autorkami jsou Veronika Hasalíková z 8.A ZŠ Koperníkova, Tereza Veselá z 6.B ZŠ Petra Bezruče a Jiřina Klimšová z 6.A téže školy.

Uvedená akce v kině není v Třinci v oblasti protidrogové prevence ojedinělá. Realizace programů pro děti a mládež zaměřených na problematiku závislostí na návykových látkách je jednou z prioritních oblastí prevence kriminality a protidrogové politiky v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb statutárního města Třince na období let 2018-2022. Proto se odbor sociálních věcí nově pustil také do preventivní osvětové kampaně s názvem Nám to není jedno, která je zaměřena proti prodeji a podávání alkoholu a tabákových výrobků vč. elektronických cigaret mladým lidem ve věku do 18 let. Během kampaně proběhnou v Třinci různé aktivity nabádající k dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Jednou z nich bude i billboardová a propagační kampaň.

„Tolerance k prodeji tabákových výrobků a alkoholu mladistvým je v České republice oproti jiným zemím neuvěřitelně vysoká. Proto vnímáme, že je třeba vytrhnout prodejce a širokou dospělou veřejnost z lhostejnosti a tiché tolerance porušování tohoto zákona,“ podotkl náměstek primátorky Ivo Kaleta.

Účelem kampaně není démonizovat alkohol a cigarety jako takové, ale poukázat na problém snadné dostupnosti alkoholu lidem mladším osmnácti let. Děti často vnímají alkohol ne jako riziko, ale pouze jako nástroj zábavy, případně chtějí jeho prostřednictvím ukázat vzdor nebo poukázat na svoji nezávislost. Málokdy si ale už uvědomují, že se jedná o psychoaktivní látku, která jejich mladý organismus významně ohrožuje.

Kampaň je realizována na základě projektu „Třinec – osvětová kampaň v rámci místní Agendy 21 v roce 2019“. Je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 168.000 Kč a spolufinancována statutárním městem Třinec.

zdroj: trinecko.cz