Nové parkoviště pro Orlovou

Minulý týden byly zahájeny bourací práce v místě bývalé kotelny na ulici Rydultowská. Práce probíhají od 7 do 17 hodin a jsou velmi hlučné a prašné. Po vybourání betonových ploch, které zůstaly po bývalé kotelně, se sutina odváží na skládku, takže lidé musí počítat se zvýšeným provozem po ulici Ke Studánce a Rydultowské. Město prosí občany o vstřícnost a pochopení.

Odměnou Orlovákům za trpělivost a pochopení budou nová parkovací místa. V těchto místech totiž vyroste nové parkoviště s kapacitou 99 míst. Město nezapomnělo ani na 6 parkovacích míst pro dodávky. Chybět nebudou ani přístupové chodníky, veřejné osvětlení. Město tam vysadí stromy, upraví trávníkové plochy a nainstaluje městský mobiliář. Takže z nevzhledné plochy vyroste do konce letošního roku pěkné a moderní parkoviště, které je ve městě tak potřebné. Náklady představují částku ve výši 15 mil. Kč.

Parkování je v Orlové velký problém. V letech 2008 až 2018 došlo k nárůstu kapacity parkovacích ploch o cca 186 stání. Počet aut parkujících na terénu, se však zvýšil o 1036 vozidel. Aut prostě přibývá, a město musí hledat další možnosti budování parkovacích míst. Jednou z možností jsou do budoucna parkovací domy o několika nadzemních podlažích a značné kapacitě.

zdroj: mesto-orlova.cz