Občanům Havířova přibudou kompestéry v říjnu

Občané, kteří byli v průběhu září uzavřít na úřadu města Havířova smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru, si je v říjnu mohou vyzvednout. “Budeme je vydávat na dvou místech podle části města, ve které žadatelé o kompostér mají trvalé bydliště,” uvedla vedoucí oddělení odpadového hospodářství Eva Wojnarová.
Obyvatelé Podlesí, Životic, Bludovic a Dolních Datyní si pro kompostér přijedou do areálu společnosti Zámecký dvůr na ulici U statku 1 v Havířově Bludovicích (nedaleko evangelického kostela). Lidé z Prostřední Suché, Dolní Suché, Města a Šumbarku budou mít kompostéry připravené v areálu společnosti Technické služby Havířov na Karvinské ulici (areál ředitelství této akciové společnosti). “Kompostéry budeme vydávat na základě potvrzení s číslem smlouvy, které při uzavření smlouvy na úřadu města žadatelé obdrželi,” zdůraznila Wojnarová.
 
Kompostéry začne město vydávat v pondělí 8. října 2018 a výdej potrvá do pondělí 29. října 2018.
 
Výdejní dny a hodiny jsou v každém místě stejné, zdvořile žádáme o dodržení stanovených výdejních termínů. Při výdeji kompostéru musí být vždy přítomen pracovník Magistrátu města Havířova, odboru komunálních služeb:
Pondělí 14.30 – 18.00 hodin
Středa 14.30 – 18.00 hodin
Pátek 8.00 – 10.00 hodin, 11.00 – 13.00 hodin
Sobota 8.00 – 13.00 hodin
Kompostéry pro občany Havířova a kontejnery na textil statutární město Havířov pořizuje z dotace projektu spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Město pořizuje 1400 kompostérů a 15 kontejnerů na textil. Cílem projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného a textilního odpadu na území Moravskoslezského kraje. Z dotace je hrazeno 85 procent nákladů, město Havířov hradí zbývajících 15 procent.
zdroj:havirov-city.cz