První krůčky mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Českém Těšíně uskutečnil první seznámení o novém  kroužku mladých hasičů, který se uskutečnil v pátek.

Na první schůzku dorazili nadšené děti s rodiči. V požární zbrojnici byl vysvětlen záměr kroužku, který má vzbudit zájem o požární sport, naučit základy první pomoci, topografie a další.

Kroužky budou probíhat v pátek v 15:30 na požární zbrojnici Český Těšín v Masarykových sadech. Info: ivanaskachova@seznam.cz

Dw