Senioři oslavili svůj svátek

Na první den v říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Ke svátku seniorů se připojil prostřednictvím odboru sociálních věcí i Třinec.
„Senioři si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu a blízké, proto každoročně podporujeme tuto dobrou myšlenku a připravujeme k jejich svátku nejrůznější akce. Letos si mohli zájemci rozšířit obzory díky preventivní přednášce na téma Senior bez nehod, navštívit novou interaktivní učebnu biologie v domě dětí a mládeže a 15. října na ně ještě čeká taneční zábava s živou hudbou,“ uvedl náměstek primátorky Radim Kozlovský.

Příchozí, kteří dorazili do kina Kosmos na výše zmíněnou interaktivní přednášku, si mohli v prostorách kina zároveň prohlédnout prezentaci organizací, které v Třinci poskytují seniorům sociální služby a návazné aktivity. Zájemci si mohli rovněž nechat bezplatně změřit procento tělesného tuku a další hodnoty, které prováděli zástupci Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Oslavy Dne seniorů budou pokračovat v pondělí 15. října taneční zábavou s živou hudbou, která se bude konat od 16:00 v prostorách organizace Svaz postižených civilizačními chorobami na Jablunkovské ulici č. 76. K poslechu a tanci zahraje kapela „Kaletovci“. Vzhledem k omezené kapacitě míst je nutné se na tuto akci předem přihlásit. Přihlášky přijímá paní Mruzková na tel. 776 374 181.

zdroj: trinecko.cz