Školáci v Havířově se učí řemeslům na střední škole

Přestože trh práce poptává stále více řemeslníků, na mnoha základních školách chybí dílny pro praktickou výuku a žáci si nebudují k řemeslům vztah. Město Havířov společně s krajem a krajskou hospodářskou komorou proto realizuje projekt zaměřený na podporu učňovského vzdělávání. Žáci osmých tříd ze ZŠ Moravská v Havířově dochází na praxi rovnou na Střední školu technických oborů Lidická.

Žáci se na učilišti seznámí s technickými obory. “Již dlouhodobě usilujeme o osvětu řemesel, proto jsme se do projektu rádi zapojili. Pro žáky jsme vytvořili pět logických celků odborných činností, kterými ve dvou měsíčních intervalech projdou. Seznámí se například s řemesly typu zedník obkladač nebo s truhlářským a tesařským oborem,” řekl zástupce ředitele pro praktické vyučování Igor Třaska.

Projekt spolupráce ZŠ Moravská se Střední školou technických oborů Lidická podpořila také havířovská radnice.“Jako pedagožka vím, jak moc je důležité motivovat děti k zájmu o řemeslné obory. Někteří studenti dnes pomalu nevědí, jak správně chytit kladívko. Přitom poptávka na trhu práce hovoří jasně ve prospěch absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním listem. Navíc většina těchto škol dnes umožňuje doplnění vzdělání maturitou v rámci nástavby,“ vysvětlila primátorka města Jana Feberová.

zdroj: havirov-city.cz