Sportovní hala v Českém Těšíně se začala stavět

bty

Firma Metrostav si převzala staveniště a zahájila zemní práce pod základy sportovní haly ve Svojsíkově aleji. Zařízení by mělo začít sloužit sportovcům v roce 2020, kdy město oslaví sto let od svého vzniku. Investici bude hradit ze svého rozpočtu.

Projekt víceúčelové haly zahrnuje variabilní hrací plochu, tribunu pro 250 diváků, šatny pro družstva a rozhodčí, sociální zázemí a další. Projekt počítá s klubovnou, dvoupodlažním vzdělávacím a sportovním centrem a úpravou zeleně v okolí. Hala bude mít 1768 m2zastavěné plochy. Stavba neovlivní kaštanovou alej lemující komunikaci, na čas stavby byly stromy zajištěny před poškozením prkny.

Investice byla vysoutěžena za 98 milionů korun. Jednalo o nejnižší cenovou nabídku.

Původně se měla částka pohybovat kolem 50 milionů korun, to byl odhad před naceněním. Projekt se prodražil po geologickém průzkumu lokality a dalších úpravách v projektu. V poslední době také došlo k zásadnímu zdražení stavebních prací a materiálů a na trhu nejsou volné stavební kapacity.

Město bude halu financovat z vlastních zdrojů. Podle vedení Českého Těšína je na splnění snu mnoha sportovních oddílů ideální doba, městu se ekonomicky daří. Zastupitelé ještě v prosinci 2017 vyčlenili v rozpočtu na letošní rok pro tento účel částku 30 milionů korun, zbytek částky náklady bude město proplácet v dalších dvou létech.

Sportovci čekají na halu již mnoho let, všechny českotěšínské týmy kolektivních sportů mimo hokej jezdí na větší turnaje do blízkého i vzdáleného okolí. Sportovní halu mají ve Stonavě, Smilovicích, Horní Suché a ve větších městech je to samozřejmost.

Tělocvičny při školách jsou maximálně vytíženy a prostor pro další rozvoj sportovních aktivit hlavně v zimním období je omezen. Dočasná odstávka tělocvičny v Masarykových sadech vedla ke složitému přesouvání dětí i tenisového oddílu do jiných zařízení.

zdroj: město Český Těšín