Trh vzdělávání a uplatnění 2018 pro žáky nejvyšších ročníků základních škol

Přehlídka učebních a studijních oborů, ukázky pracovních činností a prezentace zaměstnavatelů z Třinecka a okolí se letos uskuteční ve středu 26. září 2018 od 10:00 do 16:00 hodin v prostorách haly STaRS v Třinci. Významným partnerem je i letos statutární město Třinec, které s Úřadem práce ČR spolupracuje v oblasti prevence nezaměstnanosti a podpory vhodné volby povolání.

„Podpora technického vzdělávání je dlouhodobě jednou z našich priorit. Chceme, aby lidé měli práci, žili tady a zůstali nebo se vraceli do regionu, kde se narodili. Podporujeme technické vzdělání už na základních a středních školách a hledáme nejrůznější způsoby, jak děti motivovat a vést k technickým oborům. Proto opět jdeme do této akce společně,“ uvedla primátorka Třince Věra Palkovská.

V celém okrese Frýdek-Místek je letos v devátých třídách zhruba 1840 žáků. V hale STaRS se mohou budoucí návštěvníci seznámit s nabídkou 54 středních škol převážně z Moravskoslezského kraje, ale i se specializovanými obory, které zde budou nabízet školy ze vzdálenějších míst Moravy. Návštěvníci tak budou mít k dispozici komplexní nabídku oborů středoškolského studia. Více než 10 významných regionálních zaměstnavatelů představí různé technicky zaměřené profese a pro žáky budou mít připraveny drobné manuální úkoly.

Léty prověřená a očekávaná akce, kterou organizuje Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Třinec a Frýdek-Místek společně se středními školami a regionálními zaměstnavateli, je určena především vycházejícím žákům základních a speciálních škol a jejich rodičům, ale také výchovným poradcům, učitelům i dospělým zájemcům o další vzdělávání. Zkrátka všem, kteří si chtějí zvýšit či doplnit vzdělání, změnit kvalifikaci nebo hledají novou práci. Vstup na veletrh je zdarma.

„V rámci Trhu vzdělávání a uplatnění bude slavnostně odstartován druhý ročník dlouhodobé technické soutěže pro žáky 9. tříd základních škol Třinecka a Jablunkovska – Univerzální machr 2018. Letos se bude soutěžit v kategoriích řemeslníci, obráběči a technici,“ dodala Olga Sikorová, ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Třinci. Soutěž s podtitulem „Hledáme deváťáky, kteří umí, aneb prověřte svůj um“ je určena soutěžním týmům základních škol a má podnítit mladé lidi k výběru technicky zaměřených oborů a nasměrovat je tak, aby měli po skončení studia co nejvyšší šance na následné uplatnění.

zdroj:trinecko.cz