Tříkrálový průvod završil sváteční období v Třinci

Z náměstí T.G. Masaryka se v neděli 6. ledna vydal směrem na náměstí Svobody tradiční Tříkrálový průvod v čele s Kašparem, Melicharem a Baltazarem, který završil vánoční období v našem městě.

Mudrci z Východu se svým početným doprovodem zakončili svou cestu v kulturním domě, kde se před živým betlémem poklonili Svaté rodině a předali vzácné dary – zlato, kadidlo a myrhu. Akci zpříjemnila svým pěveckým vystoupením i schola Společenství mládeže, která působí při třinecké římskokatolické farnosti.

Početný průvod přivítal v cíli i náměstek primátorky Radim Kozlovský. „Mám radost, že se Tříkrálový průvod už stal v Třinci tradiční akcí, která smysluplně zakončuje sváteční období v našem městě. Velmi si vážím duchovních hodnot a děkuji Charitě Třinec, že pořádáním této akce přispívá k jejich podpoře. Dnešní doba nás neustále nutí zvyšovat tempo, proto nám všem do nového roku přeji, abychom uměli rozlišovat priority a našli si čas na své blízké, přátele i na sebe,“ podotkl Radim Kozlovský.

Tříkrálový průvod, který uspořádala Charita Třinec společně s městem Třinec, zároveň připomněl, že v celé republice probíhá tradiční Tříkrálová sbírka. Až do 14. ledna se lidé mohou v ulicích nebo u domovních dveří setkat s koledníky v kostýmech Tří králů, kteří jim popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledy a zároveň poprosí o finanční příspěvek na pomoc těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci a jsou odkázáni na pomoc druhých. Lidé mohou přispívat do zapečetěných pokladniček, které mají dobrovolníci odění za Tři krále u sebe. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Výtěžek ze sbírky použije Charita Třinec především na podporu své potřebné služby Osobní asistence.

zdroj: trinecko.cz