V Haviřově se recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí

Loni Havířované odevzdali k recyklaci 64 585,71 kilogramů starých spotřebičů.

Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizích a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vyřadili 64 585,71 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci,  jsme uspořili 681,21 MWh elektřiny, 34 712,00 litrů ropy, 3 177,41 m3 vody a 30,05 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 147,13 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 664,44 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
 
Proč je důležité třídit staré elektro?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
Kde jsou červené kontejnery zjistíte rychle na www.cervenekontejnery.cz.
 
Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice.
V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů vhazovali do červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 2005.
Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu 1,89 kg elektra. V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsme žádní rekordmani. Například v Norsku činí roční zpětný odběr elektrozařízení až 30 kg na osobu.
Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 36 kilogramů? Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 9 domácností.
Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12-18 měsíců.
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením do směsného odpadu a má také největší spotřebu baterií. Tomu odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nejkupovanějším zařízením. Nejméně polovina Čechů koupí elektronickou hračku jednou za rok.
Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů CO2. Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.
 
Co patří do červených kontejnerů?
• mobilní telefony, vysílačky, navigace;
• přehrávače mp3, diskmany, rádia;
• notebooky, klávesnice, myši;
• baterie a nabíječky,
• kalkulačky, budíky;
• elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
• žehličky, ruční vysavače;
• další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.
zdroj:havirov-city.cz